Główna

Witamy!

Nasza organizacja została założona w 2011 roku dla pięlęgnowania Polskości na terenach Kresów Wschodnich na Ukrainie.  Miejscem założenia Stowarzyszenia jest Lwów, ale na dzień dzisiejszy mamy także filii w Brodach i Łopatynie. Obecnie organizacja zrzesza ponad 800 członków. Kierunkami naszej działalności jest nauczanie języka polskiego, pielęgnacja polskich tradycji, aktywny udział w wydarzeniach Środowiska Polskiego, udzielanie bezpłatnych konsultacji wstępnych w sprawie przyznania Karty Polaka, pomoc osobom starszym polskiego pochodzenia (w tym Kombatantom), organizacja wyjazdów i wycieczek do Kraju,  organizowanie i przeprowadzenie różnorodnych projektów skierowanych przede wszystkim do młodzieży, współpraca z samorządami na Ukrainie i w Polsce, integracja osób zaangażowanych w działalności naszej organizacji.  

      Głównym celem działalności Obywatelskiej Organizacji „ZWIĄZEK  POLAKÓW „ORZEŁ BIAŁY” jest prowadzenie działalności, skierowanej na wszechstronny rozwój i popularyzację polskiej kultury i tradycji we Lwowie, jednoczenie się i wsparcie etnicznych Polaków, pomoc wzajemna, wychowanie dorastającego pokolenia w duchu tradycji narodowych, ideałów humanizmu, miłosierdzia, ochrony socjalnej swoich członków, zbliżenie ludzi różnej orientacji politycznej a religijnej, pomoc weteranom.(Statut Stowarzyszenia, p.2.1)

Zadaniami podstawowymi Organizacji są:

  • wszechstronny rozwój i popularyzacja języka polskiego i kultury we Lwowie;
  • wsparcie i rozwój polskich tradycji ludowych, zwyczajów, języka, sztuki;
  • prowadzenie i koordynowanie działalności, skierowanej na polepszenie związków biznesowych i kontaktów między Polakami, zamieszkującymi we Lwowie i Polsce;
  • sprzyjanie członkom Organizacji w zdobyciu odpowiedniego wykształcenia w polskich uczelniach wyższych;
  • prowadzenie i koordynowanie działalności, skierowanej na ulepszenie związków biznesowych i kontaktów między Polakami, zamieszkującymi we Lwowie i Polsce;
  • sprzyjanie i udzielenie pomocy materialnej, ochrony prawniczej inicjatywom i planom społeczności, jakie skierowane są na powiększenie i rozwój polskich tradycji narodowych;
  • pomoc w odnowieniu straconych związków rodzinnych;
  • zorganizowanie pomocy socjalnej Polakom etnicznym;
  • pomoc Polakom etnicznym w poszukiwaniu mogił krewnych i utrzymanie tych mogił w stanie należnym;

(Statut Stowarzyszenia, p.2.2)

      Członkami  Organizacji mogą być obywatele Ukrainy, którzy mają ukończone 14 lat, i którzy uznają statut Organizacji Obywatelskiej „ZWIĄZEK  POLAKÓW „ORZEŁ BIAŁY”.

     Członkostwo w Organizacji może być indywidualnym i kolektywnym.

 (Statut Stowarzyszenia, p.3.1- 3.11)