Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w „Orle Białym” we Lwowie

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony w 1999 roku. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie.

Uczniowie sobotnio-niedzielnej szkoły przy Związku Polaków „Orzeł Biały” we Lwowie w szczególny sposób przygotowali się do tego wydarzenia. Na kilka dni przed świętem w naszej sali lekcyjnej pojawiła się gazetka ścienna informująca o historii i znaczeniu tego wyjątkowego dnia.

Wszystkie grupy szkoły sobotnio-niedzielnej napisały dyktando pt. „Bez języka nie ma narodu”. Uczniowie, którzy najlepiej napisali dyktando to:
Władysław Polikarpow – I miejsce
Diana Wołos – II miejsce
Kalina Furmanowa – III miejsce

Uczniowie ci zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Chętni uczniowie zmierzyli się z „łamańcami językowymi” – krótkimi wierszykami z trudnymi do wyartykułowania słowami, co było trudne, ale też wywołało wiele śmiechu.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego upłynęły w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Mamy nadzieję, że uczniowie przynajmniej w niewielkim stopniu uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem i że wszyscy powinniśmy o niego dbać. Moda na język polski na pewno zagości w naszej szkole na dłużej i na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń szkolnych. Pielęgnujmy i szanujmy język rodzimy nie tylko od święta, ale i na co dzień. Pamiętajmy o tym nie tylko w dniu 21 lutego, ale przez cały rok.

Dorota Łabędzka
nauczyciel skierowany przez ORPEG
Tekst ukazał się w nr 4 (296) 28 lutego – 12 marca 2018