Klub filmu polskiego

Przy Stowarzyszeniu prowadzimy Klub Filmu Polskiego.

    Przede wszystkim zostaną zaprezentowane filmy, które są szczególnie popularne i ważne dla Polskiej kultury. Przegląd filmów odbędzie się w różnych miejscach, dlatego o każdym przeglądzie będziemy informować naszych członków przez sms.
    Ponadto, będziemy przyjmować zaproszenia na pokazy Polskiego kina od innych organizatorów.
Chcielibyśmy omawiać każdy przegląd filmu, rozmawiać o Polskiej kulturze i aby w naszym Stowarzyszeniu zawsze panowała miła atmosfera przy filiżance kawy.