Język polski

   Jednym z głównych kierunków działalności naszej organizacji jest nauczanie języka polskiego. Dla realizacji danego celu stworzyliśmy kursy językowe, Centrum-Kulturalno Oświatowe, zajęcia dodatkowe oraz obozy edukacyjne.
    Nasze doświadczenie – to 5 lat pracy oraz ponad 1000 absolwentów. U nas uczą się dzieci wieku przedszkolnego i szkolnego, studenci, dorośli oraz seniorzy. Nasz najmłodszy uczeń miał 3 lata, a najstarszy 72. Dużo naszych absolwentów studiuje w Polsce, pracuje w polskich firamach albo współpracuje z nimi, wykorzystują zdobytą wiedzę w domu albo podczas podróży.
    Otrzymalimy licenzję państwową dla nauczania języka polskiego i etnografii, podczas nauczania wykorzystowujemy program stworzony w Polsce oraz zatwierdzony w Ministerswie Edukacji Ukrainy. Niektóre podręczniki zostały napisane specjalnie dla nauczania na Ukrainie. Wśród naszych wykładowców są także ci dla których język polski jest językiem ojczystym. Nauczanie odbywa się w kilku punktach we Lwowie, w Brodach i Łopatyniu, i zależy od wieku ucznia.

Nauczanie języka polskiego: