Polska etnologia

   Etnologia polska – to przedmiot, który uczy o hostorii, geografii, kulturze, literaturze oraz tradycjach polskiego narodu. Zajęcia są prowadzone wyłącznie w języku polskim.
   Nauczanie języka polskiego oraz kuktury polskiej jest zorientowane nie tylko na przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej, ale również do dzieci, studentów oraz dorosłych, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty językowe i kulturowe. 

    Dany kurs jest skierowany na zdobyciu wiedzy o Polsce: położenie geograficzne, miasta, rzeki, góry, symbole narodowe, historia od czasów pradawnych do dni współczesnych, życie i twórczość najwybitniejszych Polaków, kulturę, literaturę, święta, obrzędy oraz tradycje.
   Głównym celem polskiej etnologii jest zaangażowanie uczniów do osiągnięć kultury polskiej przeszłości i teraźniejszości.