Консультації стосовно Карти Поляка

В нашому Товаристві усі бажаючі можуть отримати будь-яку інформації стосовно отримання Карти Поляка. Для всіх бажаючих удосконалити свої знання з історії, культури і традицій є можливість записатися на курси «Моя Польща».

Консультації відносно вироблення Карти Поляка проводимо у нашому офісі в середу та четвер з 10.30 до 14.00 за попереднім записом за телефонами  261-36-95, 098 203 95 28. З собою просимо мати документи, які можуть засвідчити Вашу приналежність до польського народу ( свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, витяги з свідоцтв про одруження, шлюб або смерть осіб, по лінії котрих Ви хочете довести цю приналежність, військові квитки, домові та колгоспні книги, акти про хрещення, інші документи, в котрих є графа “національність” та в цій графі вписано “поляк/полька”.) Документи, в яких зазначено “місце народження – Польща” та документи про переселення з території Республіки Польщі в УРСР в 40-х роках 20-го століття не є документами, які підтверджують польську національність даної особи, але лише стверджують, що людина народилась або проживала у Польщі. 

Консультацій відносно репатріаційної візи для переселених з Польщі та їх нащадків не надаємо. 

Загальна інформація про Карту Поляка

Карта Поляка – це документ, який підтверджує приналежність її власника до польського народу. Власникові Карти Поляка належать права, що випливають із Закону “Про Карту Поляка” (див. текст Закону, ухваленого 7 вересня 2007 року.)

karta-polaka

Особа, яка має Карту Поляка:

 • може  безкоштовно  отримати  візу  на  довготермінове  перебування  у  Польщі з  можливістю  багаторазового  перетину кордону Республіки Польща;
 • може  легально  працювати  на  території Республіки  Польща  без  необхідності  отримання дозволу на роботу;
 • може   займатись  у  Польщі  підприємницькою діяльністю на таких самих умовах, як і польські громадяни;
 • може  користуватися  у  Польщі  безкоштовною  системою  освіти  на  початковому, середньому  та  вищому  рівнях  на  таких  самих  умовах,  що  й  польські  громадяни, і  водночас,  подавати  прохання  про  допомогу та  стипендії,  призначені  для  ноземців, які навчаються у Польщі;
 • може в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною допомогою на таких самих засадах, що і польські громадяни;
 • може користуватися по всій території Польщі 37-відсотковою знижкою на залізничні квитки;
 • може безплатно відвідувати державні музеї у Польщі;
 • має  першочергове  право  першочергово  старатись  отримати  фінансові  засоби призначені  на  допомогу  полякам  з-за  кордону,  державного  бюджету  або  з  бюджетів місцевих органів самоврядування на рівні гміни.

Отримання Карти не означає надання польського громадянства, визнання права на оселення на території Республіки Польщі, ані права перетинання її кордонів без візи.

Карта  Поляка  може  бути  видана  особі,  яка  зараховує  себе  до  Польського  Народу і водночас:

 • знає польську мову хоча би на початковому рівні і вважає її своєю рідною мовою;
 • знає і зберігає польські традиції та звичаї;
 • у  присутності  консула Республіки Польщі  чи  вповноваженої  ним  особи  представить письмову декларацію своєї приналежності до Польського Народу;
 • доведе, що принаймні один з батьків (батько або мати), дідусь чи бабуся або ж прадід та прабабуся (обоє) були польської національності або ж мали польське громадянство, або  ж  надасть  письмову  довідку  від  польської  або  полонійної  організації  про  свою активну участь у діяльності на користь польської мови та культури, або ж польсько національної меншини протягом щонайменше трьох останніх років.

Карта Поляка може бути надана лише особі,  що не має польського громадянства або дозволу на проживання на території Республіки Польща і яка є громадянином Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Естонії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Литви, Латвії, Молдови, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменістану, України або ж Узбекистану.

Основний набір документів, необхідних для подачі повної заявки на Карту Поляка:

Згідно з абзацом 3 ст. 13 Закону “Про Карту Поляка”, доказами, що можуть підтвердити приналежність особи до польського народу є наприклад:

 • польські документи, що посвідчують особу;
 • акти про цивільний стан або ж їх дублікати;
 • свідоцтва про хрещення;
 • шкільні свідоцтва;
 • документи, що підтверджують проходження військової служби у польських військових формуваннях;
 • документ про підтвердження факту депортації або  ув’язнення,  в  якому  знаходиться  запис  про  польське  громадянство  або ж  польське походження жертви депортації або ув’язнення;
 • документ реабілітації депортованої особи, в якому є запис про її польське походження;
 • закордонний особовий документ (паспорт або свідоцтво про народження), в якому є наявний запис про польську національність;
 • правомочне рішення про польське походження, видане згідно з правилами Закону “Про репатріацію”;
 • письмова довідка з польської або полонійної організації про активну участь даної особи у діяльності на  користь  польської  мови,  культури  або  польської  національної  меншини.

Карта Поляка є дійсною протягом 10 років від дати її видачі. Не пізніше, як за три місяці до закінчення дії Карти Поляка потрібно подати прохання про продовження її дії на наступні 10 років. Карта Поляка також втрачає свою чинність, якщо її власник отримує польське громадянство або переїжджає жити на територію Республіки Польща.

Рішення про відмуву в отриманні Карти Поляка

Консул відмовить у видачі Карти Поляка у таких випадках:

 • якщо заявник додасть до прохання документи з неправдивими особистими даними або неправдиву інформацію;
 • якщо заявник дасть неправдиві свідчення, або ж приховає правду, підробить документ, чи використає справжній документ зі злим наміром;
 • якщо заявник був репатрійований з території Польської Народної Республіки на підставі репатріаційних договорів, що були підписані в 1944-1957 роках, до однієї з держав-учасниць цих договорів.

Карту  Поляка  не  отримають  також  особи,  які  вже  мають  польське  громадянство, а  також  ті,  які проводять  діяльність  спрямовану  на  порушення  безпеки,  оборони політичного ладу чи основних інтересів Республіки Польща.

Якщо обоє батьків мають Карту Поляка або має її один з батьків, а другий у присутності польського консула висловить свою згоду на видачу дитині Карти Поляка. Батьківська  згода не  вимагається, якщо  він  (вона) був позбавлений батьківських прав. Якщо  неповнолітньому  виповнилось  16  років,  він  повинен  особисто  дати  згоду  на отримання  Карти  Поляка.  Карта  Поляка,  надана  неповнолітньому,  втрачає  свою  дію через рік після його повноліття. Щоб уникнути цього, необхідно не пізніше, як за три місяці до закінчення терміну дії Карти Поляка подати прохання про продовження дії Карти на наступні 10 років.